AGOFAST 80WP: Thuốc Trừ Nấm Bệnh Cho Cây Trồng

  • Phòng trừ bệnh chết nhanh.
  • Bệnh thối nõn dứa nứt thân, xì mủ, vàng lá thối rễ cây có múi.
  • Bệnh đốm lá, thối rễ hoa cảnh.

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss