CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỌ TRĨ GÂY HẠI TRÊN CÂY MAI

0

Tên khoa học là Stenchaetothrips biformis

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss