CHẶN ĐỌT 100-Tăng Tỉ Lệ Phân Hóa Mầm Hoa, Ức Chế Đọt Non, Làm Già Lá

135.000

  • Kiềm hãm sự phát triển của chồi ngọn, khống chế đọt non.
  • Ngăn ngừa hiện tượng sượng trái, méo trái.
  • Ngăn chặn sự cạnh tranh dinh dưỡng giữa đọt non và trái.
  • Cung cấp hàm lượng dinh dưỡng cần thiết giúp giảm rụng trái, dưỡng trái phát triển tròn đều, lớn nhanh.
  • Hạn chế rụng trái sinh lý, dinh dưỡng.

QUY CÁCH: CHAI 500 ML

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss