CYPERAN 5 EC – THUỐC TRỪ SÂU CHO CÂY HOA MAI

0

Khối lượng/Thể tích: 1000 ml

Quy cách: chai

Hoạt chất: Cypermethrin

Hãng SX: Cty Cổ Phần BVTV An Giang

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss