DIOTO 250 EC – THUỐC DIỆT ỐC HỮU HIỆU CHO CÂY TRỒNG

0

Qui cách: Chai 480 ml

Hoạt chất: Niclosamide 250 gram / lít

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss