FORWATRIN C 44WSC

0

Khối lượng/Thể tích: 100ml
Trọng lượng: 0kg
Quy cách: chai
Hoạt chất: Profenofos 400gr/L, Cypermethrin 40gr/L
Hãng SX: Việt Thắng Bắc Giang (Vithaco)
Category:

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss