Phân Con Ong Rosier 30-9-9-1.5Mg0-TE GIÚP RA RỄ, TĂNG CƯỜNG BỘ RỄ DÀNH CHO CÂY HOA MAI

Thành phần: N: 30%, P205: 9% ; K20: 9%, Mg0: 1%, B: 0.1%, Zn: 0.1%, S 1.8%.

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss