Sông Lam 333 50EC 100ml

0

Khối lượng/Thể tích: 100ml
Trọng lượng: 0kg
Quy cách: chai
Hoạt chất: Ginkgoic acid 42,5%, Corilagin 2,5%, M-Pentadecadienyl resorcinol 5%
Hãng SX: Công ty TNHH NNPT Kim Long
Category:

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss