SULFOLAC 85SC (DẠNG HỮU CƠ) – DIỆT TRỪ NẤM BỆNH VÀ NHỆN HẠI CÂY HOA MAI

0

Qui cách:

+ Chai: 500 ml.

+ Chai: 1000 ml.

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss