TRICHODERMA – PHÂN HỮU CƠ VI SINH CẢI TẠO ĐẤT VÀ DIỆT TRỪ NẤM GÂY HẠI CÂY HOA MAI

0

Quy cách: gói 100 gram.

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss