VITHOXAM 350SC – THUỐC ĐẶC TRỊ RẦY CHO CÂY HOA MAI

0

Qui cách:

– Loại 1,2ml x 500 gói/ hộp.

– Loại 20ml x 100 chai/ thùng.

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss