VIVADAMY 5SL – THUỐC ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH CHO CÂY TRỒNG

0

Quy cách:

– Vivadamy 3SL: 

Chai 480ml x 30 chai/ thùng.

Chai 1l x 20 chai/ thùng.

Can 5l x 04 can / thùng

– Vivadamy 5SL:

Chai 480ml x 30 chai/ thùng.

Chai 1l x 20 chai/ thùng.

Can 5l x 04 can / thùng.

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss