WELLOF 330EC & 3GR – THUỐC TRỪ SÂU DÙNG CHO CÂY HOA MAI

0

Qui cách: 

– Chai 100ml, Thùng 96 chai
– Chai 480 ml, Thùng 24 chai
– Gói 1 kg, Thùng 20 gói

Nhà sản xuất: Sabero Organics Gujarat Ltd. (Ấn Độ)

Đăng ký và phân phối tại Việt Nam: Công Ty  Cổ Phần Nông Dược HAI.28 Mạc Đỉnh Chi,Quận 1, TP. HCM

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss