WOPROFERT 4-3-3 HC 65% – PHÂN VIÊN NỞ HÀ LAN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ VÀ TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG SÂU BỆNH DÀNH CHO CÂY HOA MAI

0

Quy cách: bao 25 kg

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss