TỔNG HỢP CÁC THUỐC HIỆU QUẢ NHẤT DIỆT BỌ TRĨ TRÊN CÂY MAI

OHAYO 100SC 

DIỆT SẠCH SÂU, RẦY, BỌ TRĨ

TB DIETRAY 700WP

AGASSI 36EC

MAP WINNER 5WP

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0969.64.73.79

 

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss