TỔNG HỢP CÁC THUỐC TRỊ BỆNH DO VI KHUẨN GÂY RA TRÊN CÂY MAI

PHYSAN 20L (MẪU MỚI)

PHYSAN 20L (MẪU MỚI)

XANTOCIN 40WP

MIKSABE 100WP 

ACTI NO VATE 1SP

THẦN Y TRỊ BỆNH

NOVABA 68WP

MARTHIAN 90SP

K.SUSAI 50WP

PHYSAN 20L (MẪU MỚI)

VISEN 20SC

YCHATOT 900SP

NOVABA 68SL

SAT 4SL

SẠCH KHUẨN SAT 4.0SL

KASUMIN 2SL 

KASAI 21,2WP

AVALON 8WP

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033

 

 

Hỗ trợ kỹ thuật: 0982.427.033 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss