MAI GIẢO

Mai Giảo
Mai Giảo
Mai Giảo

Đặc điểm:
– Là loại mai có rất nhiều cánh được ghép lại từ nhiều loại mai khác nhau trên cùng một cây mai. Mai giảo lấy gốc mai vàng làm chủ đạo sau đó ghép nhánh của các loại mai khác vào để cho ra đời một loại mai có rất nhiều cánh, rất nhiều màu sắc trên cùng một cây mai.
– Mai giảo có rất nhiều loại và cũng đủ loại cánh. Mai giảo thông thường từ 5-8 cánh, cánh lớn, có nhụy. Nhưng cũng có những cây mai giảo ghép đạt đến 9-18 cánh. 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0969.64.73.79

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss