AC GABACYTO 100SP – Thuốc Kích Thích Điều Hòa Tăng Trưởng Trên Cây Trồng

  • Chất kích thích sinh trưởng chuyên dùng cho cây ăn trái như xoài, thanh long, cây có múi…, lúa.
  • Cứng cây, hạt to, tròn, mập bụng.
  • Trái xanh bóng, to trái, đều trái , đẹp mã.

Khối Lượng: Hộp 40 gói ( gói 1 gr)

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss