ACSTREPTOCIN SUPER 40TB: Thuốc Đặc Trị Thối Nhũn

  • Đặc Trị Thối Nhũn – Đặc trị vi khuẩn gây bệnh vàng lá và thối nhũn (thối mềm) trên cây trồng.
  • Giúp cây nhanh chóng phục hồi sau khi hết bệnh.
  • Trị thối hiệu quả.

KHỐI LƯỢNG: 5G

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss