ACTI NO VATE 1SP-Đặc Trị Bệnh Thối Nhũn, Thối Trái, Xì Mủ, Mốc Xám, Phấn Trắng

0

  • Phòng trừ: Thối nhũn do vi khuẩn, thối than thối rễ, mốc xám, phấn trắng đốm vòng.
  • Sương mai, phấn trắng, thán thư, nứt dây, chảy nhựa, lem lép hạt, vàng lá, tuyến trùng…

QUY CÁCH: 10GÓI  X  10G

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss