AMINO QUELANT B – KÍCH THÍCH RA BÔNG ĐỀU, TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG VÀ CHỐNG CHỊU SỰ XÂM NHẬP CỦA CÁC TẾ BÀO NẤM GÂY BỆNH TRÊN CÂY HOA MAI

150.000

Quy cách: chai 1 lít

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss