AMINO QUELANT B – KÍCH THÍCH RA BÔNG ĐỀU, TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG VÀ CHỐNG CHỊU SỰ XÂM NHẬP CỦA CÁC TẾ BÀO NẤM GÂY BỆNH TRÊN CÂY HOA MAI

21.000

Quy cách: chai 100ml

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss