ATOMIN 15WP

0

Khối lượng/Thể tích: 1kg
Trọng lượng: 0kg
Quy cách: hộp
Hoạt chất: Paclobutrazol 15%
Hãng SX: Thái Nông

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss