ADOFOS 30EC

0

Khối lượng/Thể tích: 100ml
Trọng lượng: 0kg
Quy cách: chai
Hoạt chất: Chlorpyrifos 500g/l

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss