BỘ SẢN PHẨM PHÂN HỮU CƠ TRIMIX N1 + THUỐC KÍCH THÍCH RA RỄ TRIMIX DT CUNG CẤP DƯỠNG CHẤT THIẾT YẾU CHO SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA MAI

35.000

Quy cách: Trimix N1 700 gram + Trimix DT 120 gram

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss