BOEMA 19EC 50ml

0

Khối lượng/Thể tích: 50ml
Trọng lượng: 0kg
Quy cách:
Hoạt chất: Emamectin Benzoate 19%
Hãng SX: Trí Văn Nông
Category:

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss