BOPY 14EC – THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC CAO CẤP CHO CÂY TRỒNG

0

Khối lượng/Thể tích: 100ml

Quy cách: chai

Hoạt chất: Pyrethrins 14g/l

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss