CHẾ PHẨM SINH HỌC BIMA TRICHODERMA – KHỐNG CHẾ NGĂN NGỪA CÁC LOẠI NẤM GÂY BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

0

Quy cách: gói 1 kg

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss