DELTA GUARD 2.5EC THUỐC TRỪ SÂU- Đặc Trị Bọ Xít Muỗi, Các Loại Sâu

160.000

  • Delta Guard 2.5ec Đặc trị bọ trĩ, sâu vẽ bùa, sâu cuốn lá, sâu đục quả, bọ xít muỗi, sâu xanh da láng,…

QUY CÁCH : CHAI 450ML 

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss