FOLICUR 250EW THUỐC TRỪ BỆNH-Đặc Trị Nấm Bệnh

0

  • Đặc trị bệnh lem lép hạt, đạo ôn, đốm vằn trên lúa
  • Đặc trị bệnh đốm lá trên đậu phộng, thán thư trên cây điều và cây ăn trái. 
  • Đặc trị bệnh chết chậm trên cây hồ tiêu.

Dung tích: 240ml

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss