GIÀU VI LƯỢNG + HUMIC – THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG CHO CÂY HOA MAI

0

Thành phần:

B: 200ppm

Zn: 500ppm

Cu: 500ppm

Mg: 10ppm

Ca: 10ppm...

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss