ISO NUTA 40EC

0

Khối lượng/Thể tích: 50ml
Trọng lượng: 0kg
Quy cách: chai
Hoạt chất: Flusilazole 400gr/l
Hãng SX: Công ty Cổ phần nông dược TSC
Category:

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss