NPV 13B+ MORAC BLOOM USA – Siêu Tạo Mầm Hoa– Kích Thích Hoa Ra Đồng Loạt

  • Tạo mầm hoa nhiều, phân hóa mầm hoa cực mạnh, kích ra hoa đồng loạt
  • Chống nghẽn hoa, mắt hoa, mập hoa, không ảnh hướng bông và trái non ( chuyên xử lý nghịch hoa).

KHỐI LƯỢNG: 500G

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss