PLATIUM DG8 GELL CHELATE-Kích Phát Mầm, Ra Hoa Tập Trung, Hạn Chế Đi Đọt

  • Lớn trái, lên cơm, chắc hạt, khỏe dây.
  • Siêu lớn củ, cứng dây, hạn chế ngủ ngày, xỉu lá.
  • Lên màu trái cực đẹp, giảm tỷ lệ lem trái, chín sớm.

DUNG TÍCH: 495G

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss