SATTRUNGDAN 18SL

0

Khối lượng/Thể tích: 1L
Trọng lượng: 0kg
Quy cách: chai
Hoạt chất: Nereistoxin 18%
Hãng SX: Nicotex
Category:

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss