Thuốc KASAKIUSA 130EW: Đặc Trị Sâu Tơ, Bọ Trĩ, Rầy Hại Cây Trồng

  • Thuốc trừ sâu có cơ chế tác động tiếp xúc, vị độc, thấm sâu mạnh.
  • Thuốc có phổ tác động rộng, hiệu lực trừ sâu nhanh và kéo dài.
  • Hiệu quả cao với sâu vẽ bùa trên cây trồng.

THỂ TÍCH: 450ML

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss