TOTAN 200WP-Đặc Trị Bệnh Do Vi Khuẩn, Phòng Bệnh Cháy Lá, Lép Vàng

18.000

  • Phòng trị bạc lá, vàng lá chín sớm.
  • Có tác dụng tiếp xúc và tác động mạnh.
  • Phòng trừ bệnh cháy bìa lá (bạc lá và lúa) và bệnh vàng lá chín sớm hại lúa.

QUY CÁCH: 20GR

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss