TRICHODERMA SP – NẤM ĐỐI KHÁNG TRỪ NẤM BỆNH, HẠN CHẾ NGỘ ĐỘC CHO CÂY HOA MAI

0

Qui cách: hộp 1 kg

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss