VELUM PRIME 400SC THUỐC TRỪ BỆNH-Đặc Trị Tuyến Trùng Trên Cây Trồng

350.000

  • Có khả năng kiểm soát tuyến trùng trên cây cà phê, hồ tiêu và bắp cải.
  • Velum cũng là thuốc trị tuyến trùng đầu tiên có khả năng ức chế chọn lọc thế hệ tế bào tạo năng lượng của tuyến trùng.
  • Giải pháp này giúp nhà nông phòng trừ tuyến trùng hiệu quả, duy trì sức sống và tối đa hóa tiềm năng năng suất cây trồng.

QUY CÁCH : CHAI 100ML 

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss