TỔNG HỢP CÁC THUỐC ĐẶC TRỊ ĐẠO ÔN TRÊN CÂY LÚA

FLINTPRO 648WG

FUJI-ONE 40EC

DACONIL 75WP

SIÊU KHUẨN SỮA

SUMI EIGHT 12.5WP

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0969.64.73.79

 

 

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss