TỔNG HỢP CÁC THUỐC TRỊ BỆNH LEM LÉP HẠT TRÊN CÂY LÚA

ENEXTATOP 400SC

AMIUSATOP 210WP

SUMI EIGHT 12.5WP

STARNER 20WP

AMISTAR TOP 325SC

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0969.64.73.79

 

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss