SƯ THẬT VỀ THUỐC XỊT RỤNG LÁ MAI

Chúng tôi xin không chia sẻ về tác dụng của loại này như thuốc rụng lá mai có tác dụng được bao nhiều phân trăm, tức là cây mai rụng bao nhiêu phần trăm lá, xịt bao lâu thì có tác dụng, liệu xịt thuốc rụng lá mai có ảnh hưởng gì đến sức khỏe con người và cây mai không… 

Điều này còn phụ thuộc vào hàm lượng thành phần mà nhà sản xuất đã đưa vào. Tuy nhiên chúng tôi khuyên bạn không nên lạm dụng loại thuốc này, có thể để tự nhiên bằng việc lặt lá mai tự nhiên cho cây. Để giúp hiểu hơn về cơ chế tác dụng của thuốc rụng lá mai chúng tôi xin chia sẻ đến quý độc giả về loại thuốc rụng lá mai trên.

Mai vàng 2018 cổ thụ dáng đẹp

Trong hầu hết các thuốc rụng lá mai hiện nay đều có thành phần là Ethephon, một chất điều hòa sinh trưởng được áp dụng nhiều hiện nay.

Ethephon (Ethrel) là chất điều hoà sinh trưởng thực vật thuộc nhóm phosphonate – có tác dụng phóng thích Etylen. Etylen là hormone nội sinh của thực vật, từ sự hình thành của etylen sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều quá trình hoạt động của thực vật.

Ethephon trong thương mại có nhiều tên khác nhau tùy theo hãng sản xuất. Trong thực vật, Ethephon kết hợp với nước sẽ chuyển hóa thành khí ethylen. Vì sản phẩm nhanh chóng chuyển sang dạng khí nên khi pha với nước phải sử dụng ngay và sản phẩm này sẽ giảm tác dụng nếu gặp trời mưa hoặc không có nắng.

Lưu ý: Lá mai non không có tác dụng của loại thuốc này vì Etylen không có tác dụng trên lá non vì thế những lá non hoặc những lá không rụng vẫn phải lặt bỏ.

Etylen là một chất khí đơn giản nhưng là một phitohocmon quan trọng trong cây. Nó điều chỉnh quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Etylen được tổng hợp trong tất cả các tế bào, các mô, nhưng nhiều nhất ờ các mô già và đặc biệt trong quả đang chín. Khác với các phitohocmon khác được vận chuyển theo hệ thống mạch dẫn, Etylen là chất khí nên được vận chuyển bằng phương thức khuếch tán, do đó phạm vi vận chuyển không xa.

Dưới tác động của Etylen, màng tế bào có những biến đổi cơ bản: Tính thấm của màng tăng lên đáng kể do Etylen có áp lực cao với lipid, một thành phần chủ yếu cấu tạo nên màng tế bào . Điều đó dẫn đến giải phóng các enzyme vốn tách rời với cơ chất do màng ngăn cách. Các enzyme này có điều kiện tiếp xúc với cơ chất và gây ra các phản ứng có liên quan đến các quá trình sinh lý, hóa sinh của cây như: Quá trình chín, thoát hơi nước, quá trình trao đổi protein và acid nucleic .

Trong tác động gây ảnh hưởng đến sự rụng các cơ quan, có thể Etylen đã kích thích tổng hợp Cellulase, Pectinase gây ra sự phân hủy tế bào tầng rời dẫn đến sự rụng..

Etylen điều chỉnh sự rụng. Cùng với ABA, Etylen kích thích sự hình thành tầng rời ở cuống lá và quả gây nên rụng nhanh chóng. Etylen hoạt hóa sự tổng hợp nên các enzyme Cellulase và Pectinase phân hủy thành tế bào và chi đặc trưng cho nhóm tế bào tầng rời mà thôi. Tuy nhiên sự rụng được điều chỉnh bằng cân bằng của auxin/ABA +Etylen.

Acid Abscisic (ABA) là một chất ức chế sinh trưởng khá mạnh được phát hiện vào năm 1966. ABA được tổng hợp ở hầu hết các cơ quan rễ, lá, hoa, quả, củ.. .nhưng chủ yếu là cơ quan sinh sản. Sau khi hình thành hoa, hàm lượng của ABA tăng lên rất nhanh. ABA được tích lũy nhiều trong các cơ quan đang ngủ nghỉ, cơ quan dự trừ, cơ quan sắp rụng. Sự tích lũy ABA sẽ kìm hãm quá trình trao đổi chất, giảm sút các hoạt động sinh lý và có thể chuyển cây vào trạng thái ngủ nghi sâu.Điều chỉnh sự rụng. ABA kích thích sự hình thành tầng rời gây nên sự rụng. Khi có tác nhân cảm ứng như nhiệt độ quá cao hay quá thấp, úng, hạn, sâu bệnh…thì hàm lượng ABA trong lá, quả tăng lên nhanh gây nên sự rụng của chúng.

Các biện pháp giảm hàm lượng ABA hoặc sử dụng tác nhân đối kháng sinh lý với ABA như Auxin có thể ngăn ngừa hiện tượng rụng.

Điểu chỉnh sự ngủ nghỉ. Trong cơ quan đang ngủ nghỉ, hàm lượng ABA tăng gấp 10 lần so với cơ quan dinh dưỡng nên ức chế quá trình nảy mẩm. Sự ngủ nghỉ kéo dài đến khi nào hàm lượng ABA trong đó giảm đến mức tối thiểu.

ABA là hormone hóa già. Mức độ hóa già của cơ quan và của cây gắn liền với sự tích lũy ABA trong chúng. Khi hình thành cơ quan sinh sản và dự trữ là lúc ABA được tống hợp và tích lũy nhiều nhất và tốc độ hóa già cũng tăng lên.

Những hiểu biết trên có ý nghĩa nhất định trong việc làm giảm ảnh hường không có lợi cùa ABA đối với cây trồng. Người ta thường dùng các chất có tác dụng đối kháng với ABA như sử dụng Auxin để phòng chống rụng, GA đe phá ngủ, hoặc kích thích sự phát triển của bộ rễ nham cung cấp nguồn Cytokinine ngăn chặn sự hóa già của cây…

Có thể bạn chưa biết!

Trong bất cứ một cơ quan, bộ phận nào của cây cũng đều tồn tại đồng thời nhiều hormone có hoạt tính sinh lý rất khác nhau. Vì vậy, các biểu hiện sinh trường và phát triến.

Sự ngủ nghỉ và nảy mầm là sự cân bằng cùa ABA/GA(Giberelin). Sự tích lũy ABA nhiêu sẽ ức chế sinh trường và cơ quan sẽ ngủ nghỉ, còn sự tích lũy GA sẽ kích thích nảy mầm. Người ta có thể phá ngủ bằng cách xử lý GA và kéo dài ngủ nghỉ bằng xử lý MH.

Sự chín của quả được điều chỉnh bởi cân bằng của Etylenn/Auxin. etylen kích thích chín nhanh còn auxin ức chế quá trình chín cùa quả. Vì vậy, muốn quả chín nhanh thì ta xử lý Etylen; còn muốn chậm chín ta xừ lý Auxin.

Hiện tượng ưu thế ngọn được điều chỉnh bởi cân bằng Auxin/Cytokinine. Auxin tăng ưu thế ngọn và Cytokinine tăng thì ngược lại làm giảm ưu thế ngọn.

Trạng thái trẻ và già là do cân bằng của Cytokinine/ABA trong cơ quan và cây quyết định. Hàm lượng Cytokinine cao quyết định sự hóa trẻ, còn hàm lượng ABA cao làm cây hóa già nhanh. Như vậy, sự hóa trẻ liên quan đến hệ thống rễ là cơ quan tông hợp cytokinine, còn sự hóa già gắn liên với sự phát triên của cơ quan sinh sản…

Sự rụng cùa cơ quan được điều chỉnh bởi cân bằng của Auxin/ABA+Etylen. Trong cơ quan sắp rụng, hàm lượng auxin, hàm lượng auxin rất thấp còn hàm lượng cùa ABA và Etylen lại rất cao, hoạt hóa sự hình thành tầng rời. Người ta xử lý auxin để kìm hãm sự rụng.

Phân hóa giới đực và cái là do cân bằng của GA/Cytokinine+Etylen. GA trong cây liên quan đến hình thành giới tính đực, còn giới tính cái được điều chỉnh bang hai hormone là Cytokinine và etylen…Người ta có thể xử lý GA để tăng tỷ lệ hoa đực, còn Cytokinine hoặc etylen tàng hình thành hoa cái…

Sự hình thành củ là do cân bằng của GA/ABA. HÀm lượng GA cao sẽ ức chế sự hình thành tia củ và phình to củ, còn hàm lượng ABA cao sẽ thuận lợi cho sự phình to của củ. Có thể sử dụng ccc là chất kháng GA đế xúc tiến sự hình thành củ…

Hiểu biết quy luật điều chỉnh hormone của các cân bằng riêng này có ý nghĩa trong việc điều chỉnh cây trồng theo hướng có lợi cho con người.

Khi sử dụng chất điều hòa sinh trưởng các bạn phải tuân thủ theo 2 nguyên tắc sau:

Nguyên tắc nồng độ

Hiệu quả cùa chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên cây trồng hoàn toàn phụ thuộc vào nồng độ sử dụng. Nồng độ thấp thường gây hiệu quà kích thích, nồng độ cao thường gây ảnh hưởng ức chế, và nếu nồng độ rất cao có thể gây chết. Tùy theo chất sử dụng và cây trồng mà nồng độ kích thích, ức chế và hủy diệt khác nhau. Vì vậy tùy theo mục đích sử dụng mà người ta chọn nồng độ xử lý thích hợp.

Nguyên tắc không thay thế

Các chất điều hòa sinh trưởng chỉ có tác dụng hoạt hóa quá trình trao đổi chất và sinh trưởng mà không có ý nghĩa về dinh dưỡng nên không thể thay thế chất dinh dưỡng được. Vì vậy, khi sử dụng chúng, cần thõa màn về dinh dưỡng và nước thì mới có hiệu quá. Ví dụ như khi xừ lý auxin đe tăng đậu quả, nếu như thiếu nước và thiếu dinh dưỡng thì các quả non sẽ bị rụng ngay.

Ngoài ra ta cần quan tâm đến sự đối kháng sinh lý của các chất xử lý ngoại sinh và các phitohocmon trong cây mới có hiệu quà tốt được. Sự đối kháng này thường xảy ra giữa các chất kích thích và chất ức chế sinh trưởng.

Trên đây là toàn bộ bài chia sẽ của chúng tôi, có thể phần nào giải đáp những thắc mắc về tính năng của thuốc tác dụng lên cây mai. Có thể bài viết mang tính hàn lâm chuyên về sinh lý thực vật, nhưng có thể giúp các bạn có thể hiểu được mai rụng lá vì đâu.

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0969.64.73.79

Bài viết có tham khảo ở WEB : http://hoamaixunau.blogspot.com/ 

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss