Category Archives: THUỐC DÀNH CHO MAI

TỔNG HỢP CÁC THUỐC TRỊ BỆNH SỌC TRONG VI KHUẨN TRÊN CÂY MAI

PHYSAN 20L (MẪU MỚI) PHYSAN 20L (MẪU MỚI) XANTOCIN 40WP MIKSABE 100WP  ACTI NO VATE 1SP THẦN Y TRỊ BỆNH NOVABA 68WP MARTHIAN 90SP K.SUSAI 50WP PHYSAN 20L (MẪU MỚI) VISEN 20SC YCHATOT 900SP NOVABA 68SL SAT 4SL SẠCH KHUẨN SAT 4.0SL KASUMIN 2SL  KASAI 21,2WP AVALON 8WP CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN […]

TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC LOẠI THUỐC DIỆT RẦY XANH TRÊN CÂY MAI

DRAGON 585EC PENALTY 40WP CONFIDOR 700WG CONFIDOR 200SL PROTIN 480EC  SIXTOC 555EC ACTAONE 750WP DRAGONCIN 625WP  HOPSAN 75EC CLASSICO 480EC CONPHAI 100SL MAXFOS 50EC ANVADO 100WP ACTARA 25 WG CONPHAI 10WP CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG XIN MỜI BÀ CON GỌI […]

TỔNG HỢP CÁC THUỐC TRỊ BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN CÂY MAI

ANTRACOL 70WP SCORE 250EC INSURAN 50WP RIDOMIL GOLD 68WP HALONIL 75WP THALONIL 75WP ASIEUTOP STREPCOXIN 18WP  YOMISUPER 22SC MELODY DUO 66.75WP ARAGIBAT LIÊN VIỆT  ANDIBAT 700WP  DIMAN BULL 70WP INTEREST 667.5WP EFIGO 480SC (TIA SÉT) DIMAN BUL 70WP PHYTOCIDE 50WP   RIDOMIL GOLD 68WP  DACONIL 500SC SCOOC SỮA ENEXTATOP 400SC ENEXTATOP 400SC ENEXTATOP 400SC CẦN […]

TỔNG HỢP CÁC THUỐC TRỊ BỆNH HÉO XANH TRÊN CÂY MAI

MARTHIAN 90SP ACTINOVATE 1SP ELCARIN 0.5SL YCHATOT 900SP COMBO 3 GÓI STARNER 20WP SIÊU KHUẨN SỮA  SIÊU DIỆT KHUẨN JAPAN SIÊU VI KHUẨN AGRI-A  GAMYCINUSA 75WP CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033 […]

TỔNG HỢP CÁC THUỐC TRỊ BỆNH DO VI KHUẨN GÂY RA TRÊN CÂY MAI

PHYSAN 20L (MẪU MỚI) PHYSAN 20L (MẪU MỚI) XANTOCIN 40WP MIKSABE 100WP  ACTI NO VATE 1SP THẦN Y TRỊ BỆNH NOVABA 68WP MARTHIAN 90SP K.SUSAI 50WP PHYSAN 20L (MẪU MỚI) VISEN 20SC YCHATOT 900SP NOVABA 68SL SAT 4SL SẠCH KHUẨN SAT 4.0SL KASUMIN 2SL  KASAI 21,2WP AVALON 8WP CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN […]

TỔNG HỢP CÁC THUỐC TRỊ BỆNH THỐI NHŨN TRÊN CÂY MAI

KINKINBUL 72WP KINKINBUL 72WP RORAI 21WP COMBO 3 GÓI STARNER 20WP TKS MEGA POWER  SIÊU DIỆT KHUẨN JAPAN SIÊU VI KHUẨN AGRI-A ACTINOVATE 1SP  GAMYCINUSA 75WP  ELCARIN 0.5SL ASANA 2SL LONGBAY 20SC  YCHATOT 900SP KASUMIN 2L CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG […]

Hỗ trợ kỹ thuật: 0982.427.033 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss