AGITA 20gr

0

Khối lượng/Thể tích: 20gr
Trọng lượng: 0kg
Quy cách: gói
Hoạt chất: Thiamethoxam 1%

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss