ALTACH 5EC – THUỐC TRỪ SÂU HỮU HIỆU CHO CÂY TRỒNG

0

Qui cách:   

– Gói 10 ml, 1000 gói/thùng (# 10 lít/thùng)

– Chai 100 ml, 96 chai/thùng (# 9,6 lít/thùng)

– Chai 250 ml, 48 chai/thùng (# 12 lít/thùng)

Độ độc: Nhóm độc II

Nhà sản xuất: Insecticide India Limited  (Ấn Độ)

Đăng ký và phân phối tại Việt Nam:

Công Ty Cổ Phần Nông Dược HAI

28 Mạc Đỉnh Chi, Quận 1, TP. HCM

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss