CYPERAN 10 EC – THUỐC TRỪ SÂU CHO CÂY TRỒNG

0

Khối lượng/Thể tích: 480ml

Quy cách: chai

Hoạt chất: Cypermethrin

Hãng SX: Cty Cổ Phần BVTV An Giang

Category:

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss