TUNGRELL 25EC

0

Khối lượng/Thể tích: 480ml
Trọng lượng: 0kg
Quy cách: chai
Hoạt chất: Quinalphos 20% + Cypermethrin 5%
Hãng SX: Ngọc Tùng
Category:

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss