KINAGOLD 23EC 100ml

0

Khối lượng/Thể tích: 100ml
Trọng lượng: 0kg
Quy cách: chai
Hoạt chất: Quinalphos 200gr/l, Cypermethrin 30gr/l
Hãng SX: United Phosphorus VN
Category:

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss