MEXYL MZ 72WP-Đặc Trị Bệnh Chết Nhanh, Loét Sọc Mặt Cạo, Sương Mai

  • Đặc trị các loại nấm hại cây trồng: bệnh sương mai, bệnh thối nõn, bệnh xì mủ, chết nhanh, lóet sọc miệng cạo.

KHỐI LƯỢNG: 500G

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss