TUNGMECTIN 1.9EC

0

Khối lượng/Thể tích: 100ml
Trọng lượng: 0kg
Quy cách: chai
Hoạt chất: Emamectin Benzoate 19%
Hãng SX: Ngọc Tùng
Category:

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss